VI ER STAVANGER OPEN, INNEBANDY, IDRETTSGLEDE

Regelverket leser du her.

MELD PÅ LAG

Nivå

Divisjonsforskjell kompenseres med straffer.

Spilletid

Kamplengder fra 1x12 minutter til 2x12 minutter. Les mer lenger ned.

Lisens

Ingen krav om lisens, men anbefales mtp eventuelle skader.

Poeng

Les om regler ved poenglikhet og strafferegler.

 • Alle protester/klager skal gjøres skriftlig av lagleder til protest- og sanksjonskomiteen
 • Lagleder skal varsle sekretariatet hvis en klage sendes inn
 • Protest- og sanksjonskomiteen består av Per Melbye og Kjell Hølland. Se kontaktinfo
 • Alle lag i klassene G12, G14, G16 og J13-19 skal ha en voksen lagleder
 • Ved premieutdeling vil det tas lagbilde av alle lag. Ønsker et lag eller enkeltpersoner at bilder ikke publiseres, må dette varsels om når lagbildene skal tas.
 • Det tas også bilder under turneringen. De som vil reserve seg mot å bli tatt bilde av, må gi denne beskjeden enten sendes gis beskjed om i sekretariatet.

 • Klasse A Senior herrer 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse B Senior damer 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse L Gutter 20 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse C Gutter 16 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse D Gutter 14 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse E Gutter 12 2x12 mintutter, løpende tid
 • Klasse J Jenter 13-19 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse F Venneliga Herrer 1x12 minutter, løpende tid
 • Klasse G Venneliga Damer 1x12 minutter, løpende tid
 • Klasse MI Minirunde 1x12 minutter, løpende tid
 • Klasse EL EL-Innebandy 2x12 minutter, løpende tid
 • Klasse S Super-Innebandy 1x12 minutter, løpende tid

Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

I seniorklassene, på stor bane, blir lavere rangerte lag tildelt straffer når de møter lag som er rangert på høyere nivå. Det tildeles 3 straffer pr nivåforskjell i rangeringen. Rangeringen legges ut på rangeringssiden. Det skal være fortgang i straffene. Halvparten av straffene tas før kampen, og halvparten i pausen. Samme spiller har lov til å ta en straffe før kamp og en i pausen, men maks to straffer pr spiller.
Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.

 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 5 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
 • Det tildeles 3 straffer pr forskjell i rangering.
Rangeringsregler
 • Et lag blir rangert for den divisjonen de spiller i inneværende sesong. Lag som ikke stiller i seriespill blir rangert som laveste nivå.
 • Hentes det spiller(e) fra høyere divisjoner blir laget flyttet en rangering opp.
 • Hentes det mer enn 3 spillere fra høyere divisjoner blir laget som det nivået den høyeste rangerte spiller kommer fra.
 • Hentes elitespiller eller internasjonale spillere, vil rangeringen ses på av arrangør.
PS: Spillere som deltar på andre lag enn det de er lisensiert for, må det søkes dispensasjon for.

Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Da avgjøres kampen ved at det tas et og et straffe. Maks fem straffer pr lag. Er det fortsatt uavgjort etter fem straffer pr lag, avgjøres kampen ved loddtrekning.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.

Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

I seniorklassene, på stor bane, blir lavere rangerte lag tildelt straffer når de møter lag som er rangert på høyere nivå. Det tildeles 3 straffer pr nivåforskjell i rangeringen. Rangeringen legges ut på rangeringssiden. Det skal være fortgang i straffene. Halvparten av straffene tas før kampen, og halvparten i pausen. Samme spiller har lov til å ta en straffe før kamp og en i pausen, men maks to straffer pr spiller.
Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.

 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 5 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
 • Det tildeles 3 straffer pr forskjell i rangering.
Rangeringsregler
Rangering foretas etter tabellsituasjon og skjønn.

Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Da avgjøres kampen ved at det tas et og et straffe. Maks fem straffer pr lag. Er det fortsatt uavgjort etter fem straffer pr lag, avgjøres kampen ved loddtrekning.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.

Vi benytter regelverket til Norges Bandyforbund med enkle tillegg.

Spillere har kun lov å delta på 1 lag pr klasse.
En spiller kan ikke representere mer enn en klubb i løpet av turneringa.
Alle spillere kan delta i høyere aldersgruppe enn alderen tilsier, men ikke for flere lag i samme klasse.
En spiller kan delta på lag i flere klasser så sant det er i henhold til aldersbestemmelsene.
Det tillates inntil 2 gjestespillere fra annen klubb pr.lag.
Det er deltagerklubbs ansvar å avklare dette med klubben spilleren er medlem i/er spilleberettiget for.
Dispensasjon kan gis av turneringsledelsen i spesielle tilfeller.

 • Ved mål må spillet settes i gang fra midten (med duell) uten noen form for pause, da tiden ikke stopper ved mål. Dette er for å hindre uthaling av tid.
 • Utvisninger gjelder som ved vanlig storbanespill med følgende tillegg: Ved utvisninger må spillerne utvisningen gjelder forlate banen innen 5 sekunder. Dette for å hindre sabotasje ved uthaling av tid. Går ikke spilleren av banen innen denne tiden gis en ny utvisning for uthaling av tid. Det benyttes to former for utvisninger. 2 minutter er en vanlig utvisning sones straffen i 2 minutter eller inntil motstanderlaget har scoret. Ved rødt kort sones en utvisning i 5 minutter uavhengig om det blir mål i utvisningsperioden eller ikke.
Ved uavgjort i sluttspill
Dersom det er uavgjort ved full tid i sluttspillet tas det straffer. Da avgjøres kampen ved at det tas et og et straffe. Maks fem straffer pr lag. Er det fortsatt uavgjort etter fem straffer pr lag, avgjøres kampen ved loddtrekning.

Walk Over
Der et lag ikke møter til kamp settes resultatet til 5-0 w.o

Forsinket kampstart
Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent blir kampen satt til 5-0 w.o.

Regler Venneliga

Venneliga benytter et forenklet regelverk, som er tilpasset nybegynnere og mosjonister.
Husk og les gjennom regelverket før du skal spille turnering.

NoenFakta

Fakta

 • Vi spiller på baner som er 20 x 10 m med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90x60cm. Målgården har en bredde på 150cm x50cm ut fra målburet.
 • Innbyttene skjer på egen banehalvdel og samme plass som den du bytter med går av.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset. Spillere kan ikke spille på 2 lag.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

SpillFAIRPLAY

Fairplayregler

 • Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enige i.
 • Konkurrere med godt humør.
 • Behandle motstandere med respekt.
 • Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
 • Takke motstander etter kampen.
 • Ikke kjefte på andre deltakere eller dommeren.

Husk du ofte har en bedre følelse når du forlater hallen, når oppførsel din har vært bra.

Regler duell

Spillet starter med duell på midten.

Regler avslag

Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

Hva girFRISLAG

Regler

 • Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
 • Når en spiller dytter en motspiller.
 • Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
 • Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
 • Slå ballen over knehøyde.
 • Hvis en spiller hopper opp og stopper ballen.
 • Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
 • Ved frislag skal motstanderne være 3 m unna ballen med både kroppen og køllen.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

Hva girUTVISNING

Regler

 • Når en spiller uten sjanse å ta ballen slår, løfter, låser eller sparker motstanderens kølle.
 • Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med køllen, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen.
 • Kraftig dytt mot mål eller vant.
 • Når en spiller holder fast en motspiller eller motspillers kølle.
 • Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
 • Hvis en spiller uten kølle.
 • Når en spiller står nærmere enn 3 m fra ballen på frislag
 • Gjentatte forseelser. Dommer kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

To typer utvisninger

Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate spilleflaten i løpet av 5 sekunder (pga løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet)Dersom ikke utvist spiller går av spilleflaten innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. (Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken)

Regler EL-Innebandy

EL-Innebandy benytter et forenklet regelverk, som baserer seg på regelverket til Norges Bandyforbund.
Husk og les gjennom regelverket før du skal spille turnering.

Fakta omBanen

Banefakta

 • Vi spiller på baner som er 20 x 12 meter.
 • Målene er 3 meter brede, 40 cm dype og 20 cm høye.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset. Spillere kan ikke spille på 2 lag.
 • Målfeltet er en halvsirkel med radius 1,8 meter.
 • Straffemålet er 1 meter, og straffepunktet er midt på straffelinjen som er plassert 5 meter fra mållinjen.

Innbyttersonen er plassert på egen banehalvdel og er minimum 4 meter bred.

NoenSpillerregler

Spilleregler

 • Innbytter kan kun skje ved stopp i spillet.
 • Spillere fra motstanderlaget skal oppholde seg minst 2 meter fra der frislaget tas.
 • Det er ikke tillatt å kjøre inn i en motstanders kjelke.
 • Det er ikke tillatt å berøre motstanders kølle på den side som vender vekk fra ballen.
 • Det er ikke tillatt å uthale tid ved å blokkere ballen.
 • Det kan dømmes passivt spill og det gir frislag til motstanderlaget

Opptre med fair play

Regler Super-Innebandy

Super-Innebandy benytter et forenklet regelverk, som er tilpasset nybegynnere og mosjonister.
Husk og les gjennom regelverket før du skal spille turnering.

NoenFakta

Fakta

 • Vi spiller på baner som er 20 x 10 m med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90x60cm. Målgården har en bredde på 150cm x50cm ut fra målburet.
 • Innbyttene skjer på egen banehalvdel og samme plass som den du bytter med går av.
 • Det benyttes 3 spiller av gang i kampen. Antall innbyttere er ubegrenset. Spillere kan ikke spille på 2 lag.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

SpillFAIRPLAY

Fairplayregler

 • Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enige i.
 • Konkurrere med godt humør.
 • Behandle motstandere med respekt.
 • Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
 • Takke motstander etter kampen.
 • Ikke kjefte på andre deltakere eller dommeren.

Husk du ofte har en bedre følelse når du forlater hallen, når oppførsel din har vært bra.

Regler duell

Spillet starter med duell på midten.

Regler avslag

Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

Hva girFRISLAG

Regler

 • Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
 • Når en spiller dytter en motspiller.
 • Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
 • Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
 • Slå ballen over knehøyde.
 • Hvis en spiller hopper opp og stopper ballen.
 • Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
 • Ved frislag skal motstanderne være 3 m unna ballen med både kroppen og køllen.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

Hva girUTVISNING

Regler

 • Når en spiller uten sjanse å ta ballen slår, løfter, låser eller sparker motstanderens kølle.
 • Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med køllen, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen.
 • Kraftig dytt mot mål eller vant.
 • Når en spiller holder fast en motspiller eller motspillers kølle.
 • Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
 • Hvis en spiller uten kølle.
 • Når en spiller står nærmere enn 3 m fra ballen på frislag
 • Gjentatte forseelser. Dommer kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

Reglene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse på "grisespill"!

To typer utvisninger

Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate spilleflaten i løpet av 5 sekunder (pga løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet)Dersom ikke utvist spiller går av spilleflaten innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. (Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken)

Regler Minirunde

På minirunder er hovedfokus å ha det gøy og behandle med- og motspillere med respekt.

Foreldrevett

Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På Minirundene har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, ha det gøy, og bli så gode som de selv vil. Der er derfor viktig at også foreldre og foresatte er med å bidrar. Derfor har vi noen enkle foreldrevett-regler på våre aktiviteter:
 • Møt fram til kamp og trening (barna ønsker det)
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
 • Lær barnet ditt å takle både seier og tap og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
 • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
 • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
 • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet)
 • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

Retningslinjer for barneidrett

 • Alle på laget bør få spille like mye
 • Alle bør få forsøke seg på alle plasser
 • Unngå topping av laget
 • Ha fokus på glede, trygghet og mestring
Det viktigste er at barna har det gøy med innebandy!

Alle spillere født i år 2000 eller senere SKAL benytte beskyttelsesbriller! Ingen briller - ingen kamp!