DOMMER

Dommersamling 27.-28. april under Stavanger Open 2019

DOMMERINFORMASJON

Informasjon for dommere, observatører og veiledere.

Stavanger Open er Norges innebandyturnering. Vi setter stor pris på at dere dommere, observatører og veiledere setter av tid til arrangementet, slik at turneringen kan gjennomføres med god kvalitet.

Her følger litt informasjon.

Informasjon

  • Dommerne betales av Sørvest Bandyregion i etterkant av turneringen.
  • Sørvest Bandyregion bestiller og betaler overnatting på Clarion Hotel Energy, jmfr tilbakemeldinger på spørreskjema postet på dommergrupper på Facebook.
  • Sørvest Bandyregioin dekker middag lørdag 28. april.

Dømming storbane

Dommersatsen på stor bane er kr 150 pr dommer (dømmes med 2 dommere pr kamp).

Observatører/veiledere honoreres på lik linje med de som dømmer.

Dømmes storbanekamper alene betales det kr 200 pr kamp.

Dømming småbaner

Dommersatsen på små baner er kr 75 pr kamp (dømmes med 1 dommer pr kamp).

Observatører/veiledere honoreres på lik linje med de som dømmer.

Minirundekamper betales med kr 50 pr kamp.