1 - Forum

Parkeringshus med parkeringsavgift. Se info om priser på stavanger-parkering.no

2 - Siddis

Parkeringshus med parkeringsavgift. Se info om priser på stavanger-parkering.no

3 - Stvg. Idrettshall

Parkeringsplass med avgfit.
Her må det møtes opp for å se om det er ledige parkeringsplasser.

4 - Vikinghallen

Parkeringsplass uten avgift.
Her må det møtes opp for å se om det er ledige parkeringsplasser.

Alle parkeringsplassene


Se forøvrige stavanger-parkering.no for avstander til hallene og priser.